Mevzuatlar.Net

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 15 inci maddesinin uygulanması ile ilgili tebliğ - 31174

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,

  2. İlçe merkezlerinde 250,00-TL,

  3. Diğer mahallerde 90,00-TL,

c) Açık içki satış belgeleri:

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,

  2. Diğer mahallerde 590,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

  1. İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,

  2. Diğer mahallerde 3.410,00-TL.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.