Mevzuatlar.Net

Mevzuatlar.Net'te yer alan etiketler hakkında

Mevzuatlar.Net arama ve kategorilendirme işlemini kolaylaştırmak için belli etiketler kullanmaktadır.

MN ile başlayan etiketler: MN sonrasındaki sayı Mevzuat No’yu ifade eder.

TN ile başlayan etiketler: TN sonrasındaki sayı Tebliğ No’yu ifade eder.

RGS ile balşayan etiketler: RGS sonrasındaki sayı Resmi Gazete Sayısı’nı ifade eder.

RGT ile başlayan etiketler: RGT sonrasındaki sayı Resmi Gazete Tarihi’ni ifade eder.

İlgili etiketleri seçerek veyahut ilgili etiketi arama kısmına girerek istediğiniz filtrelemeyi yapabilirsiniz.

Örneğin: 14/12/2018 tarihli tüm mevzuatı filtrelemek için arama barına RGT14122018 yazmanız yeterlidir. ( Sitemizin henüz tüm mevzuatları indekslememiştir. )

Not: Bu kısaltmalar sadece bu sitedeki kategorilendirmeyi basitleştirmek amacı taşımaktadır. Bu kategorilendirme Resmi Mevzuatların bu kısaltmaları içerdiğine dair bir anlam taşımamaktadır.