Mevzuatlar.Net

5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ

Resmî Gazete Tarihi: 22.08.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31221

TEBLİĞ NO: 2020/21

mevzuatlar.net.pdf (163.1 KB)