Mevzuatlar.Net

Yerli̇ hayvan ırk ve hatlarının tesci̇li̇ hakkında tebli̇ğ

Resmî Gazete Tarihi: 12.12.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25668

TEBLİĞ NO: 2004/39

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ yerli hayvan ırklarının tesciliyle Sınai Mülkiyet haklarının korunması ve Milli Tescil Listesi’ne kaydedilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre tescil edilen yerli hayvan ırk ve hatlarını kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 17/6/2003 tarihli ve 25141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik’’in değişik 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tescil Edilen Irk ve Hatlar

Madde 4(Değişik birinci fıkra:RG-22/04/2006-26147) Bu Tebliğin ekinde verilen listelerdeki ırk ve hatlar yayımlandığı şekliyle, Irk Tescil Komitesi’nin onaylı kararıyla tescil edilmiştir.

Ülkemizdeki yerli hayvan ırk ve hatlarından Hayvan Irk Tescil Komitesi’nde tescil edilen; Yerli Kara EK-1’de, Kilis EK-2’de, Yerli Güney Sarısı EK-3’de,

Boz Irk EK-4’de, Doğu Anadolu Kırmızısı EK-5’de, Anadolu Mandası EK-6’da, Anadolu İvesisi EK-7’de, Sakız EK-8’de, Gökçeada EK-9’da, Karacabey Merinosu EK-10’da, Dağlıç EK-11’de,

Morkaraman EK-12’de, Tuj EK-13’de,

Norduz Koyunu EK-14’de, Ankara Keçisi EK-15’de, Kıl Keçi EK-16’da, Norduz Keçisi EK-17’de, Denizli EK-18’de,

Gerze EK-19’da, Ankara Tavşanı EK-20’de,

Bursa Beyazı EK-21’de, Bursa Beyazı Alaca EK-22’de, Hatay Sarısı EK-23’de, Kafkas Arısı EK-24’de,

(Ek ibareler:RG-22/4/2006-26147) Kıvırcık ek-25’de, Akkaraman ek-26’da, Karayaka ek-27’de, Kilis Keçisi ek-28’de,

Kangal ek-29’da, Van Kedisi ek-30’da , (Ek ibare:RG-28/12/2007-26740) Anadolu Merinosu ek-33’de, Orta Anadolu Merinosu ek-34’de,

(Ek ibare:RG-4/7/2008-26926) Çine Çaparı Ek-35’de,

(Ek ibare:RG-5/12/2008-27075) Ankara Kedisi Ek-36’da,

(Ek ibareler:RG-8/2/2009-27135) Sönmez Ek-37’de,

Acıpayam Ek-38’de, (Ek ibareler:RG-16/7/2010-27643) Polatlı Ek-39’da,

Bafra Ek-40’da, Bursa Oynarı Ek-41’de (Ek ibare:RG-25/8/2011-28036) İzci Köpeği Zağar ek-42’de, Trakya Makaracısı ek-43’de,

(Ek ibare:RG-14/8/2012-28384) Kangal Akkaraman ek-44’te, Hemşin ek-45’te, Tahirova ek-46’da,

Türkgeldi ek-47’de, Menemen ek-48’de, Edremit Kelebek Güvercini ek-49’da ve Alabadem ek-50’de (Ek ibare:RG-10/9/2013-28761) ,

Karya ek-51’de, Akkeçi ek-52’de, Muğla Dalıcı Güvercini ek-53’te (Ek ibare:RG-12/11/2014-29173) ,Zavot ek-54’te,

Güney Karaman ek-55’te, Hasmer ek-56’da, Hasak ek-57’de, Ramlıç ek-58’de (Ek ibare:RG-17/11/2015-29535) ,

Honamlı ek-59’da (Ek ibare:RG-14/10/2020-31274) , Efe Arısı Ekotipi Ek-60’da, Gökçeada Arısı Ekotipi Ek-61’de (Ek ibare:RG-5/12/2020-31325) ,

Akbay Ek-62’de, Anadolu-T Ek-63’de, Anadolu Arısı Ek-64’te, Hatay Arısı Ekotipi Ek-65’de, Trakya Arısı Ekotipi Ek-66’da, Artlı Ek-67’de, Çepni Ek-68’de,

Of Ek-69’da, Eşme Ek-70’de, Hünkâri Ek-71’de gösterilmiştir.

Yürürlük

Madde 5 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (Değişik:RG-14/8/2012-28384)

Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-14/10/2020-31274) Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

9.5.6109-EK.doc (6.2 MB)