MEVZUATLAR.NET
SON EKLENENLER
TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/44)
Resmî Gazete Tarihi: 30.11.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32029 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması,...
01 Dec, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmî Gazete Tarihi: 26.10.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29869 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı...
29 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB)
Resmî Gazete Tarihi: 03.11.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29877 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları...
29 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/1322/2014)
Resmî Gazete Tarihi: 28.12.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29932 (Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı...
29 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)
Resmî Gazete Tarihi: 28.12.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29932 (Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983...
29 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)
Resmî Gazete Tarihi: 28.12.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29932 (Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983...
29 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0


ÇOK OKUNANLAR
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Gazete Tarihi: 17.08.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28738 3907 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/2013, No : 2013/5150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/11/2001, No :...
06 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK
Resmî Gazete Tarihi: 26.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28629 3905 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/3/2013, No : 2013/4513 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/11/2001, No : 4721 Yayımlandığı...
25 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28351 3861 Dayandığı Kanunun Tarihi : 7/11/1982, No : 2709 30/3/2011 6216 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/7/2012, No : 28351 ...
25 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLARI TÜZÜĞÜ
Resmî Gazete Tarihi: 24.07.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27298 3839 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/6/2009, No : 2009/15134 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2006, No : 5531...
25 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0
DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2022 Resmî Gazete Sayısı: 31887 Kanun Numarası : 7417 Kabul Tarihi : 1/7/2022 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih: 5/7/2022 Sayı: 31887 ...
12 Nov, 2022 Görüntülenme: 0 Yorumlar: 0